lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0294 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
10 ต.ค. 2559 14:08 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
HPPY000180760
จัดส่งผ่าน KERRY EXPRESS เรียบร้อยแล้วครับ ติดตามพัสดุได้ที่เวปนี้นะครับ ==> http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/ ปกติของถึงพรุ่งนี้ ก่อนนำส่งจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อไปก่อน ขอบคุณครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0289 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
8 ก.ค. 2559 15:44 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0288 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
20 มิ.ย. 2559 13:18 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0285 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
24 พ.ค. 2559 19:00 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0284 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2559 16:41 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0068 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
7 พ.ค. 2559 16:46 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0282 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
3 เม.ย. 2559 11:12 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0280 วันที่ทำการจัดส่ง :9 เดือนที่ผ่านมา
14 ม.ค. 2559 16:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0278 วันที่ทำการจัดส่ง :9 เดือนที่ผ่านมา
26 ธ.ค. 2558 10:24 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : ปกติของถึงวันจันทร์นะครับ ขอบคุณครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0276 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
11 ธ.ค. 2558 10:37 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0273 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
30 ก.ย. 2558 16:26 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0270 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
31 ส.ค. 2558 12:26 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0268 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
8 ส.ค. 2558 11:23 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0267 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
28 ก.ค. 2558 15:40 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0266 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
9 ก.ค. 2558 20:18 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0264 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
20 พ.ค. 2558 16:28 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0263 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2558 15:36 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0262 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
2 พ.ค. 2558 10:27 น.
วิธีการจัดส่ง :เก็บเงินปลายทาง (เฉพาะกรงเทพและปริมณฑลบางส่วน) ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่ง 200 บาท ก่อนทำการจัดส่ง ค่าส่งจะไม่คืนทุกกรณี รวมถึงการที่ลูกค้า ไม่รับสินค้า (คงที่)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0259 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
11 เม.ย. 2558 09:57 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0254 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
9 มี.ค. 2558 15:32 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : กรุณาเช็คการติดตามพัสดุหลังเวลา 18.00 น.
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0253 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
9 มี.ค. 2558 15:26 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : กรุณาเช็คการติดตามพัสดุหลังเวลา 18.00 น.
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0251 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
17 ก.พ. 2558 16:23 น.
วิธีการจัดส่ง :เก็บเงินปลายทาง (เฉพาะกรงเทพและปริมณฑลบางส่วน) ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่ง 200 บาท ก่อนทำการจัดส่ง ค่าส่งจะไม่คืนทุกกรณี รวมถึงการที่ลูกค้า ไม่รับสินค้า (คงที่)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0248 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
3 ก.พ. 2558 13:15 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0246 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
31 ม.ค. 2558 13:40 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0245 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
30 ม.ค. 2558 18:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0244 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
27 ม.ค. 2558 18:08 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0243 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 14:32 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0242 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
23 ม.ค. 2558 15:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : กรุณาเช็คการติดตามพัสดุหลังเวลา 18.00 น.
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0240 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
19 ม.ค. 2558 11:53 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0238 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
12 ม.ค. 2558 15:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 158 พัสดุ

CONTACT US

line: @coachbag

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

สมัครสมาชิกร้าน

ร้านBULLY BRANDNAME
ร้านBULLY BRANDNAME
www.bullybrandname.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top